Harmonogram roku szkolnego

sp68 logo

 

Miesiąc Wydarzenie Odpowiedzialni
wrzesień                                                  2018

3.09.2018

poniedziałek

Powitanie uczniów klas pierwszych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Klasa 4 a (p. M.Spryszak z p. J.Kluską),

Samorząd Szkolny (przewodniczący, poczet sztandarowy), wychowawcy klas

I tydzień września Udział w akcji „Narodowe czytanie” p. B.Sołtys, poloniści, wychowawcy klas I-III
term. zewn. Maraton Matematyczny p. D.Kwiatkowska, UW
III-IV tydzień września Udział we Wrocławskim Festiwalu Nauki, 26 IX 2018 - pokazy w szkole Dolnośląski Festiwal Nauki
17 - 21.09.2018 Tydzień Promocji Bezpiecznej Szkoły p. A.Szewców, p. D. Staniak, wychowawcy,
III tydzień września Dzień Seniora - obchody w szkole

p. A. Kalita – Wiśniewska,

p. J. Przywóska, p. B. Krzemińska-Pasternak

term. zewn. Festyn Osiedla Gajowice p. M.Spryszak z kl. 5 - 6, p. Z. Galas z kl. 8 a

28.09.2018

piątek

Dzień Chłopca - poczta z życzeniami dla chłopców; rozgrywki piłki nożnej Samorząd Klas Młodszych i Starszych

28.09.2018

(term.zewn.)

Warsztaty z języka niemieckiego w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu p. M.Glapiak
październik                                                2018
cały miesiąc „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” – zbiórka zniczy p. A. Świda, wychowawcy
cały miesiąc Realizacja projektu czytelniczego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa p. B. Sołtys, wychowawcy klas I-III, nauczyciele klas IV-VIII
I połowa miesiąca Otrzęsiny klas IV Samorząd Szkolny, wychowawcy
II tydzień Konkurs Ortograficzny w   Języku Angielskim (klasy IV-VII) nauczyciele jęz. angielskiego
term. zewn. zDolny Ślązaczek – I etap p. D. Kwiatkowska, DODN

12.10.2018

piątek

Uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 68 , inauguracja akcji „Pola Nadziei” Samorząd Szkolny, p. K. Kopyś z zespołem
II połowa miesiąca Zbiórka pożywienia dla zwierząt ze schroniska Samorząd Szkolny klas młodszych i starszych, wychowawcy
IV tydzień miesiąca Konkurs na prezentację wybranej książki „Polubić czytanie” dla uczniów klas IV - VII Nauczyciele poloniści i biblioteka
termin zewn. Wrocławskie Dni Recyklingu p. B. Żarska, p. E. Szlachetko
październik Konkurs plastyczny "Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna". p. E. Brożek
Ostatni tydzień października Wymiana międzynarodowa - wizyta gości z Węgier i Niemiec p. B. Żarska, p. Z. Galas, p. M. Glapiak, p. E. Urszulak
do 30.10.2018 Szkolny Konkurs Plastyczny - konkursy związane z 60-leciem SP 68 i 100-leciem niepodległości Polski Nauczyciele plastyki
listopad                                                    2018

9.11.2018

piątek

Uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski p. T. Kaźmierski, p. M. Glapiak, p. E. Brożek, wychowawcy klas IV-VIII
16. 11.2018 Pasowanie na ucznia – dla klas pierwszych Wychowawcy klas pierwszych, Samorząd Szkolny
termin zewn. zDolny Ślązaczek – II etap

p. D. Kwiatkowska

DODN

III tydzień miesiąca "Idiomy w obrazkach" - konkurs pozaszkolny (język niemiecki) p. M. Glapiak
IV tydzień miesiąca „Rysuj, to, co słyszysz – Draw, what you hear” – konkurs języka. angielskiego klas I - III Nauczyciele angliści
ostatni tydzień Szkolny Konkurs Ortograficzny kl. IV-VII Nauczyciele poloniści
IV tydzień listopada Szkolny Konkurs Historyczny „Co każdy Polak wiedzieć powinien” p. T. Kaźmierski
grudzień                                                    2018

Termin konsultacji w grudniu

Kiermasz Świąteczny na rzecz Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” Rada Rodziców, p. M. Młodowska, wychowawcy klas
term. zewn. "Moja mała ojczyzna " w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia - dla uczniów klas 4-8; rozstrzygnięcie etapu szkolnego w grudniu p. I Hauke
początek miesiąca Szkolny Konkurs Kolęd klas IV-VII p. E. Brożek
06.12.2018 Dzień Mikołajkowej Czapki Samorząd Szkolny
2 tydzień miesiąca Szkolny Konkurs Ortograficzny klas II-III

p. J. Przywóska, p. A. Kalita-Wiśniewska

termin zewn. „Wieża Babel” – etap szkolny. p. D. Kwiatkowska Wydział Matematyki i Inf. UWr
I połowa miesiąca Szkolny Konkurs Recytatorski klas IV-VIII p. J. Rudnicka, p. Milewska, p. A. Świda, p. M.Piróg
I połowa miesiąca Szkolny Konkurs Recytatorski Literatury Obcojęzycznej dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII Nauczyciele języków obcych
21.12.2018 piątek

Koncert Kolęd klas I-III, jasełka

Jasełka kl. IV-VIII

Wychowawcy, kl. 3a i 3b

p. A. Kozłowska, p. M. Piróg, siostra Benedykta

23 – 31 grudnia 2018 r. Ferie świąteczne - dni wolne od zajęć dydaktycznych -----
styczeń                                                      2019
I połowa miesiąca

Koncert Kolęd dla Seniorów

p. A. Kalita – Wiśniewska,

p. J. Przywóska, współpraca z SP 4

styczeń Szkolny Konkurs Recytatorski klas I - III p. I.Kubiak, p. J. Kluska
II tydzień miesiąca Mini Finał WOŚP p. J. Połeć, p. J.Bednarz, p. A. Kalita - Wiśniewska
II tydzień miesiąca

Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

p. M. Antczak, p. J.Szwagrzyk

koniec miesiąca Uroczysty apel podsumowujący Konkurs Patriotyczny p. T. Kaźmierski
termin zewn. Etap szkolny Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku p. Z. Galas
ostatni tydzień miesiąca Dzień Babci i Dziadka w karnawale – spotkanie karnawałowe dla Seniorów

p. A. Kalita – Wiśniewska,

p. J. Przywóska

II tydzień miesiąca Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech p.M.Glapiak
luty                                                                2019
28.01 - 10.02.2019 Ferie zimowe - dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych -----
14.02.2019 Walentynki – poczta walentynkowa Samorząd Szkolny
Do ustalenia czwartek Uroczystość dla Prymusów wychowawcy klas V
II połowa miesiąca

Szkolny Konkurs Ortograficzny na poziomach: kl. IV – VI oraz VII-VIII

p. B. Milewska, p. A. Świda, p. J. Rudnicka, p. M. Piróg

21.02.2019

wtorek

Dzień Języka Polskiego Nauczyciele poloniści
term. zewn. luty Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Od „Solidarności” do III RP p. T. Kaźmierski
luty Programowanie robotów – kl. I-IV p. M. Antczak, p. J. Szwagrzyk
marzec                                                           2019
8.03.2019 Dzień Kobiet w naszej szkole: Rewia mody Samorząd

16.03.2019

Sobota, odpracowujemy za 2 maja 2019

Dzień Otwarty – Dzień Podsumowania Projektu Edukacyjnego   "W naszej szkole jest wesoło" wszyscy nauczyciele,

termin

zewn.

Matematyka bez Granic – klasy V - VI p. D. Kwiatkowska Instytut Matematyczny UWr
II połowa miesiąca Konkurs Piosenki Obcojęzycznej gr. 0, kl. I-III i IV-VIII. nauczyciele j. angielskiego i j. niemieckiego
W marcu IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny klas I-III – etap szkolny p. A .Jabłońska z zespołem I-III
I połowa miesiąca Konkurs Programistyczny dla uczniów IV-VII p. L. Dąbrowska – Ożóg, p. Z. Galas
21 .03.2019 czwartek "Pola Nadziei" - Wrocławski Bieg Sponsorowany dla Hospicjum dla Dzieci p. Z. Galas – kl. IV – VII, p. J.Kluska kl. I-III, wychowawcy
Do ustalenia termin XXV Olimpiada Kultury Starożytnej Grecji p. B. Sołtys, zespół humanistów
term. zewn. Konkurs Historyczny „Znam historię polskich symboli narodowych” p. T. Kaźmierski
term. zewn. Turniej Młodych Matematyków dla klas V -   VIII – etap szkolny p. D. Kwiatkowska, WCDN
Term. zewn. Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności - udział drużyn DI Drużyny i trenerzy
kwiecień                                                              2019

4.04.2018

środa

Dzień Wesołego Stroju Samorząd Szkolny
I połowa miesiąca Szkolny Konkurs Biologiczny Nauczyciele przyrodnicy
II połowa miesiąca Szkolny Dzień Języków nauczyciele j. angielskiego
cały miesiąc „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” – zbiórka na ten cel p. A. Świda
II połowa miesiąca Konkurs języka angielskiego „Let’s speak English” Nauczyciele angliści
term. zewn. XIII Wrocławski Konkurs Historyczny klas starszych p. T.Kaźmierski   WCDN
term. zewn. Turniej Młodych Matematyków dla klas starszych – etap międzyszkolny Zespół matematyków
term. zewn. XVIII Miejski Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III „Spotkanie z wierszem” (finał) p. I. Kubiak, p. J. Kluska, zespół I-III, WCDN
term. zewn. „Młodzi Odkrywcy” – konkurs fizyczno – chemiczny dla kl. V-VIII Nauczyciele przyrody
II połowa miesiąca "Szkolny konkurs wiedzy o Polsce" - dla klas VII-VIII p. I. Hauke
tydzień w kwietniu Wymiana polsko – niemiecka (wizyta w Niemczech) p. M.Glapiak, p. E.Urszulak
II połowa miesiąca VIII Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim p. M.Glapiak
18 - 23 kwietnia 2019 Ferie świąteczne - dni wolne od zajęć dydaktycznych -----
30.04.2019 wtorek Uroczystość z okazji 3-go Maja p. T. Kaźmierski

maj                                                                 2019

I połowa miesiąca Szkolny Konkurs Matematyczny klas IV - VIII p. E.Szlachetko
cały miesiąc Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej Klas I-III p. J. Szwagrzyk, p. M. Antczak
I połowa miesiąca „Mój piękny Wrocław” w programie „movie maker” p. L. Dąbrowksa – Ożóg, p. Z.Galas
II połowa miesiąca Międzyszkolny Konkurs Poetycki dla kl. IV p. A. Świda, poloniści
term. zewn. IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny klas I-III WCDN, A .Jabłońska z zespołem I-III
term. zewn. Konkurs Matematyczno – Historyczny HISMAT p. T. Kaźmierski
III tydzień maja Szkolny konkurs „Utalentowani”, eliminacje klasowe, finał szkolny. p. E. Brożek
IV tydzień maja „Moja mama fajna jest” – obchody Dnia Matki w Klubie Seniora

p. A. Kalita – Wiśniewska,

p. J. Przywóska, p. M. Spryszak

IV tydzień miesiąca Szkolny Festiwal Piosenki klas I-III p. J. Kluska p. A. Kalita - Wiśniewska, p. J. Połeć, wychowawcy kl. I-III

czerwiec                                                       2019

I tydzień Szkolny konkurs z j.niemieckiego "Berliner Bären" p.M.Glapiak

Po klasyfikacji czerwiec

poniedziałek

Dzień Sportu klas I - III nauczyciele w-f i wychowawcy kl. I - III

po klasyfikacji

wtorek

Dzień Sportu klas IV- V nauczyciele w-f i wychowawcy klas IV - V

po klasyfikacji

środa

Dzień Sportu klas VI-VIII nauczyciele w-f i wychowawcy klas VI-VIII
I tydzień miesiąca Wybory do Samorządu Szkolnego 2019/2020 Samorząd Szkolny

13.06.2019

czwartek

Wybory Miss i Mistera Szkoły Samorząd Szkolny

19.06.2019

środa

Pożegnanie klas VIII wychowawcy klas VIII, Samorząd Szkolny
21.06.2019 piątek

Pożegnanie klas III,

zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Wychowawcy klas III, Samorząd Szkolny, wychowawcy pozostałych klas

Konkursy, projekty i akcje zewnętrzne, terminy ustalają organizatorzy

 • Akcja „Cały Wrocław czyta” jest całoroczną imprezą, w której uczestniczą nasi uczniowie – p. B. Sołtys
 • Projekt współpracy szkół partnerskich pod hasłem „MOSTY” pomiędzy Szkoła Polską w Budapeszcie a SP 68 we Wrocławiu – koordynator p. B. Zarska
 • Projekt współpracy szkół partnerskich – Realschule Durmersheim z Badenii Wirtembergii w Niemczech oraz

Gimnazjum nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 68 we Wrocławiu realizują międzynarodowy projekt wymiany międzyszkolnej „W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni”

 • Cały rok trwa zbiórka nakrętek i baterii – p. B. Żarska
 • Uroczystości dla Koła Emerytów i Rencistów – współpraca całoroczna, p. J. Przywóska, współpraca z SP 4
 • Konkursy przyrodnicze zewnętrzne– p. B. Żarska
 • Konkurs zewnętrzny „English Master”
 • Konkursy literackie:

„Chcecie bajki – oto bajka”

„Piernikowa Chata”

 • Zawody sportowe, organizowane przez Wrocławski Związek Sportowy i Dolnośląski Związek Sportowy
 • Międzynarodowa Olimpiada Destination Imagination – Wrocław 2018
 • Udział w Przeglądzie Twórczości Niemieckiej
 • Udział w projektach:

„Edukacja w miejscach pamięci”

“Szkoła w Mieście”

“Szklanka mleka”

“Owoce i warzywa w szkole”

 • Udział w ogólnopolskim projekcie „Pola nadziei”
 • „Filharmonia w Szkole” – klasy I-III
 • Lekcje biblioteczne w Bibliotece Miejskiej
 • Edukacja Filmowa "Nowe Horyzonty"
 • "Dzień Kreatywności" - raz w semestrze
 • całoroczna akcja "Słówko na dziś"
 • Konkursy okazjonalne, organizowane przez inne szkoły i organizacje oświatowe
 • Akcja „Dbamy o naszego kota”, konkurs Samorządu Szkolnego
 • Akcja „Zdrowe śniadania”
 • Spotkania Samorządu Szkolnego z Dyrektorem Szkoły (raz w półroczu)
 • Diagnozy WCDN – wstępna czwartoklasistów (j. polski, matematyka, j. angielski), „na półmetku” - szóstoklasistów,
 • Diagnoza umiejętności po I etapie edukacyjnym – dla klas trzecich - kwiecień – maj
 • Próbne egzaminy ósmoklasisty – klasy ósme – grudzień – styczeń, klasy siódme – kwiecień – maj
 • Egzamin ósmoklasistów – trzy dni wg komunikatu CKE 15.04 - 17.04.2019 r.
 • Badanie tempa czytania – klasy I-III – maj – czerwiec
 • Badanie techniki czytania - klasy III – VI – maj - czerwiec

 

Dane kontaktowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 68

 

home icon

ul. Szczęśliwa 28
53-446 Wrocław

tel/fax: 71/79-86-859

email iconemail: sekretariat.sp068@

wroclawskaedukacja.pl

 

dziennik iconDziennik elektroniczny

 

 

bezpieczny

Kalendarz

lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GAZETKA SZKOLNA