Rada Rodziców

sp68 logo

RADA RODZICÓW

I.         Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

1.    Przewodnicząca – Aneta Swachta

2.    Z-ca przewodniczącej – Anna Łozińska – Surowiec

3.    Sekretarz – Sylwia Szwarc-Tomkowicz

4.    Skarbnik – Aleksandra Szałajko.

II.       Komisja Rewizyjna RR w roku szkolnym 2019/2020

1.    Przewodnicząca – Dorota Ciastek

2.    Sekretarz – Anna Kulikowska

3.    Członek – Ewa Wańczyk - Grod.

       III. Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
 
 
               98 1090 2529 0000 0001 4486 4725
                          Santander Bank Polska S.A. 
 
                        właściciel rachunku:
              Rada Rodziców przy SP nr 68 we Wrocławiu
              ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław

         IV. Terminy spotkań Rady Rodziców:

            

          - 03.03.2020 r. (wtorek)  godz. 17.00 

      - 05.05.2020 r. (wtorek)  godz. 17.00 

 

V. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Drodzy Rodzice!
Zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag i pomysłów, abyśmy wspólnie mogli działać na rzecz naszych dzieci i naszej szkoły.
Kontaktować się z nami możecie za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisząc na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Rada Rodziców jest jednym z trzech statutowych, społecznych organów działających w naszej szkole (Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd uczniowski). 
Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 VII. Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców

1.   STANOWIĄCE:

a)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe);

b)   wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe);

c)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe);

d)   uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

2.   OPINIODAWCZE:

a)   opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe);

b)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela);

c)   wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

d)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

3.   WNIOSKODAWCZE:

     a)   występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
    z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust. 1 pkt 5
ustawy Karta Nauczyciela);

     b)   występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

4.   INNE:

    a)   możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe);

    b)   możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia (§ 41 ust. 1 pkt 5 i § 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

 VIII. Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 14/2018/19 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu.

Uchwała 14/2018/19 

załącznik Regulamin Rady Rodziców 

IX. Protokoły i rozliczenia finansowe

           * Protokół z zebrania RR -7.01.2020r.  

           * Protokół z zebrania RR - 25.09.2019 r.  

           * Protokół z zebrania RR - 05.11.2019 r. 

           * Rozliczenie finansowe RR - XI 2018 - V 2019

           * Rozliczenie finansowe RR - VI 2019 - X 2019

X. Archiwum

Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2016/17

Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2017/18

Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2018/19

 


          * Protokół z zebrania RR - 27,09,2018 r.  

           * Protokół z zebrania RR - 06,112018 r. 

           * Protokół z zebrania RR -15,012019 r. 

           * Protokół z zebrania RR -05,03,2019 r. 

           * Protokół z zebrania RR -07,052019 r. 

           * Rozliczenie finansowe RR - VI 2018 - X 2018

    

       

Dane kontaktowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 68

 

home icon

ul. Szczęśliwa 28
53-446 Wrocław

tel/fax: 71/79-86-859

email iconemail: sekretariat.sp068@

wroclawskaedukacja.pl

 

dziennik iconDziennik elektroniczny

 

 

bezpieczny

logo poziome

Kalendarz

lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GAZETKA SZKOLNA