Psycholog i Pedagog

sp68 logo

Podstawowym celem pracy szkolnego psychologa i pedagoga jest organizowanie w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, wspomaganie ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

 

Psycholog i pedagog:

 • udzielają uczniom porad i pomocy w eliminowaniu szkolnych niepowodzeń, w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych i rodzinnych,
 • przeciwdziałają niedostosowaniu społecznemu uczniów,
 • rozpoznają warunki życia i nauki uczniów,
 • udzielają pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami,
 • organizują opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze rodziców uczniów.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców realizowana jest poprzez:

 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 0-VI,
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją,
 • terapię metodą C. Sutton,
 • interwencje kryzysowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • indywidualne wspomaganie rozwoju.

 

Godziny pracy:

 

PSYCHOLOG - Anna Szewców

 

Poniedziałek 12.00 – 16.00 
Wtorek 12.00 – 17.00 
Środa 8.30 – 13.30
Czwartek 8.30 – 13.00 
Piątek 11.00 – 14.30 

 

 

PEDAGOG - Dariusz Staniak

 

Poniedziałek 9.00 – 13.30
Wtorek 8.30 – 13.30
Środa 12.00 – 15.30
Czwartek 11.30 – 16.30
Piątek 8.30 – 12.30

Dane kontaktowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 68

 

home icon

ul. Szczęśliwa 28
53-446 Wrocław

tel/fax: 71/79-86-859

email iconemail: sekretariat.sp068@

wroclawskaedukacja.pl

 

dziennik iconDziennik elektroniczny

 

 

bezpieczny

Kalendarz

lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GAZETKA SZKOLNA