Psycholog i Pedagog

sp68 logo

Podstawowym celem pracy szkolnego psychologa i pedagoga jest organizowanie w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, wspomaganie ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

 

Psycholog i pedagog:

 • udzielają uczniom porad i pomocy w eliminowaniu szkolnych niepowodzeń, w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych i rodzinnych,
 • przeciwdziałają niedostosowaniu społecznemu uczniów,
 • rozpoznają warunki życia i nauki uczniów,
 • udzielają pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami,
 • organizują opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze rodziców uczniów.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców realizowana jest poprzez:

 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 0-VI,
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją,
 • terapię metodą C. Sutton,
 • interwencje kryzysowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • indywidualne wspomaganie rozwoju.

 

Godziny pracy:

PSYCHOLOG                                            PEDAGOG                                                                                    

Poniedziałek   11.30 – 16.30                        Poniedziałek           09.00 – 12.45 

Wtorek           12.00 – 17.00                         Wtorek                    09.00 – 14.50

Środa             12.00 – 15.30                         Środa                      09.00 – 12.10

Czwartek       08.30 – 13.30                          Czwartek               09.00 – 15.15

Piątek             09.00 – 12.30                          Piątek                     10.45 – 12.45

                                                                                                      15.35 – 16.35

 

 

Dane kontaktowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 68

 

home icon

ul. Szczęśliwa 28
53-446 Wrocław

tel/fax: 71/79-86-859

email iconemail: sekretariat.sp068@

wroclawskaedukacja.pl

 

dziennik iconDziennik elektroniczny

 

 

bezpieczny

logo poziome

Kalendarz

styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GAZETKA SZKOLNA