Zamówienia Publiczne

Przetarg na Usługi restauracyjne w SP68

Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024.

Identyfikator postępowania na platformie e-zamówienia: ocds-148610-d652b852-ce64-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b