Uncategorized,  Zamówienia Publiczne

Informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia usługi restauracyjne

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023.

Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023.

Szczegółowe informacje oraz pliki znajdują się pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57a5e062-362c-40b0-af4e-7b5c8aa9f692