Projekty i akcje

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji


Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i
projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym
mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych.


Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na:
* przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z
większą liczbą dzieci w placówkach) – 7,5 mln złotych,
* organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach – 2 mln złotych,
* doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i
zespołach szkolno-przedszkolnych – ponad 1 mln złotych,
*zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych – ok. 5 mln złotych,
* szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli – 78 tys.
złotych,
* szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów
wielokulturowych – 10 tys. złotych.


Wrocławskie placówki oświatowe otrzymają także m.in. laptopy i tablety z
oprogramowaniem oraz przenośne laboratoria komputerowe (2550 szt. sprzętu).
Realizacja zadań, w ramach współpracy z UNICEF-em, planowana jest do końca
2022 r.