Zamówienia Publiczne

Przetarg na usługi restauracyjne na rzecz uczniów

Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17381989-b800-471f-9043-16780c821e5a