Aktualności,  Projekty i akcje,  Świetlica

Świetliczaki na tropie… zagadek!

Nasza świetlica w tym roku przystępuje do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie… zagadek”. Cele projektu to dobra zabawa oraz:
• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH PRZYGÓD!