Bezpieczny Dolnoślązak

Prace plastyczne w ochronie środowiska

Dzisiaj mamy okazję pochwalić się pracami wykonanymi w ramach akcji plastycznej pt. ,,Zawody i działania związane z ochroną środowiska ”  w świetlicy w klasach młodszych.