Bezpieczny Dolnoślązak

Cyberbezpieczeństwo

„Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to kwestie, które dotykają każdego z nas – szczególnie w dobie pandemii, gdy zostaliśmy postawieni przed koniecznością zmiany trybu pracy i nauki w systemie zdalnym. Straty wynikające z naszej nieuwagi, roztargnienia czy niewiedzy mogą być ogromne i długofalowe. Poniżej zamieszczono kilka zasad, których stosowanie może uchronić przed cyberprzestępczością:

1. Instalowanie i aktualizacja dobrego programu antywirusowego.

2. Znajomość i stosowanie się do zabezpieczeń na stronach bankowych, czujność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.

3. Dokonywanie płatności tylko i wyłącznie z własnych urządzeń lub z urządzeń osób zaufanych oraz niekorzystanie z publicznych sieci. Wyszukiwanie strony banku poprzez wpisanie jego nazwy ręcznie w górnym pasku wyszukiwarki, nie poprzez samą wyszukiwarkę.

4. Nieudostępnianie swoich danych (bank nie pyta o poufne dane, czyli np. kod PIN do karty płatniczej).

5. Nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania.

6. Nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł.

7. Niewchodzenie na podejrzane strony.

8. Skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym.

9. Regularna aktualizacja oprogramowania na komputerze, szczególnie oprogramowania przeglądarek internetowych.

10. Regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp. (najlepsze hasła są trudne, do każdej usługi internetowej inne). Spot informacyjno-edukacyjny ma na celu promocję bezpieczeństwa w sieci i ochronę danych osobowych. Jest jednocześnie zapowiedzią kolejnej edycji, rozpoczynającego się w styczniu 2021 r. programu edukacyjnego pn. „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”.