Obiady

Odpłatność za obiady

Drodzy Rodzice

Wpłaty za żywienie dzieci w szkole proszę dokonywać do 10. każdego miesiąca na konto Gminy (Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 68 Wrocław)

Nr konta: 93 1020 5226 0000 6102 0418 7688

Cena jednostkowa obiadu od 02.09.2020r. do 25.06.2021r.

dla klas 1-8 wynosi 7,50

koszt obiadów za miesiąc czerwiec 2021r. wynosi

klasy 1-3 16 dni x 7,50zł= 120,00zł

18.06.2021r. 21.06.2021r. OPIEKA

klasy 4-8 14 dni x 7,50zł = 105,00zł

bez 18.06.2021r i 21.06.2021r.

Na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dostępny jest jadłospis dekadowy.

Odwołania za obiady proszę zgłaszać do godz. 800 rano w sekretariacie szkoły na nr telefonu 71 798 68 59 wew. 110 lub na

e-mail:obiadeksp68@gmail.com

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej do pobrania na stronie internetowej szkoły.