Obiady

Odpłatność za obiady

Drodzy Rodzice

Wpłaty za żywienie dzieci w szkole proszę dokonywać do 10. każdego miesiąca na konto Gminy (Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 68 Wrocław)

Nr konta: 93 1020 5226 0000 6102 0418 7688

Cena jednostkowa obiadu od 02.09.2021r. do 24.0

       Cena jednostkowa obiadu od 02.09.2022r. do 23.06.2023r. dla klas 1-8 wynosi 10,00zł

                                         koszt obiadów za miesiąc marzec 2023r. wynosi

                                      klasy 1-8    23 dni x 10,00zł= 230,00zł

Na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dostępny jest jadłospis dekadowy.

Odwołania za obiady proszę zgłaszać do godz. 800 rano w sekretariacie szkoły na nr telefonu 71 798 68 59 wew. 110 lub na

e-mail:obiadeksp68@gmail.com

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej do pobrania: