Obiady

Odpłatność za obiady

Drodzy Rodzice

Wpłaty za żywienie dzieci w szkole proszę dokonywać do 10. każdego miesiąca na konto Gminy (Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 68 Wrocław)

Nr konta: 93 1020 5226 0000 6102 0418 7688

Cena jednostkowa obiadu od 02.09.2021r. do 24.06.2022r. dla klas 1-8 wynosi 7,50

koszt obiadów za miesiąc czerwiec 2022r. wynosi

klasy 1-8 14 dni x 7,50zł= 105,00zł

(bez 17.06.2022r. i 20.06.2022r.)

Zajęcia opiekuńcze bez obiadów

Na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dostępny jest jadłospis dekadowy.

Odwołania za obiady proszę zgłaszać do godz. 800 rano w sekretariacie szkoły na nr telefonu 71 798 68 59 wew. 110 lub na

e-mail:obiadeksp68@gmail.com

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej do pobrania: