Uncategorized

Psycholog i Pedagog

Podstawowym celem pracy szkolnego psychologa i pedagoga jest organizowanie w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, wspomaganie ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Psycholog i pedagog:

 • udzielają uczniom porad i pomocy w eliminowaniu szkolnych niepowodzeń, w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych i rodzinnych,
 • przeciwdziałają niedostosowaniu społecznemu uczniów,
 • rozpoznają warunki życia i nauki uczniów,
 • udzielają pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami,
 • organizują opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze rodziców uczniów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców realizowana jest poprzez:

 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII,
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją,
 • interwencje kryzysowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • indywidualne wspomaganie rozwoju.

Chcąc zapewnić Państwu jak najlepszy komfort rozmowy, prosimy o wcześniejsze umówienie się przez dziennik Librus.

Godziny pracy:

 

Godziny pracy:

Psycholog – p. Anna:


Poniedziałek 09.00 – 12.30
Wtorek 13.00 -16.30
Środa   08.00 – 12.45
           13.45 – 16.00
Czwartek 09.00 – 13.00
Piątek   08.00 – 10.45
             11.45 – 13.00

Pedagog – p. Marlena:


Poniedziałek 12.15 – 14.45
Wtorek 09.00 – 14.00
Środa 09.00 – 13.30
Czwartek 11.30 – 17.00
Piątek 10.00 – 13.45
  14.45 – 15.30