Uncategorized

Psycholog i Pedagog

Podstawowym celem pracy szkolnego psychologa i pedagoga jest organizowanie w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, wspomaganie ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Psycholog i pedagog:

 • udzielają uczniom porad i pomocy w eliminowaniu szkolnych niepowodzeń, w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych i rodzinnych,
 • przeciwdziałają niedostosowaniu społecznemu uczniów,
 • rozpoznają warunki życia i nauki uczniów,
 • udzielają pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami,
 • organizują opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze rodziców uczniów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców realizowana jest poprzez:

 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII,
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją,
 • interwencje kryzysowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • indywidualne wspomaganie rozwoju.

Chcąc zapewnić Państwu jak najlepszy komfort rozmowy, prosimy o wcześniejsze umówienie się przez dziennik Librus.

Godziny pracy:

 

PSYCHOLOG p. Anna  

Poniedziałek 09.00-13.30   

Wtorek 10.00-15.00 

Środa 08.45 – 12.45

Czwartek 11.45 – 17.15

Piątek 08.30-11.30

PEDAGOG p. Marlena                                                                                  

Poniedziałek   09.00 – 14.30                   

Wtorek           12.00 – 14.30                     

Środa             11.00 – 14.30                     

                        15.30 – 17.00

Czwartek       09.00 – 14.30                   

Piątek             08.30 – 12.00