Uncategorized

O nas

O nas

Szkoła Podstawowa nr 68 położona jest przy
ul. Szczęśliwej 28.

Placówka posiada odpowiednie zaplecze niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, sportowych, artystycznych w tym między innymi:

 • sale lekcyjne dobrze wyposażone w nowoczesne pomoce szkolne
 • bibliotekę i czytelnię z małym centrum informacyjnym
 • pracownię komputerową
 • świetlicę
 • salę gimnastyczną
 • nowoczesne boiska szkolne wykonane w ramach WBO
 • szatnię dla uczniów
 • stołówkę
 • gabinet pielęgniarski
 • toalety na każdym piętrze
 • sklepik
 • ogrodzony plac zabaw dla dzieci młodszych

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, stale poszerzający swoje umiejętności i wiedzę, pracujący z wielką pasją i poświęceniem.

Oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne:

 • koło matematyczne
 • gry matematyczno – logiczne
 • koło przyrodnicze
 • koło historyczne
 • koło polonistyczne
 • koło informatyczne
 • koło teatralne
 • chór
 • SKS
 • gry i zabawy ruchowe
 • zespoły wyrównawcze z j. polskiego i matematyki
 • logopedia
 • zespoły korekcyjno – kompensacyjne
 • koło techniczne 

 

Bezpieczeństwo:

 • na terenie boisk i placu zabaw monitoring zewnętrzny (kamery 24 godziny na dobę)
 • w budynku szkolnym kamery wewnętrzne, monitorujące bezpieczeństwo uczniów na korytarzach.
 • w godz. 6.30 – 22.00 dozór fizyczny pracownika szkoły – woźnego.