Uncategorized

Logopeda i Terapeuta

Logopeda w Szkole Podstawowej nr 68 zajmuje się:

  • prowadzeniem badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  • prowadzeniem zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulowania rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  • działaniami profilaktycznymi, zapobiegającymi powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
  • wspieraniem nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Plan pracy logopedy dostosowany jest do planu lekcji uczniów, potrzebujących pomocy tego specjalisty.