Uncategorized

Historia Szkoły

Historia Szkoły

1903
Budowa szkoły według projektu niemieckiego architekta
i majstra budowlanego Maxa Mathisa.  
  1904
Powstaje tak zwane Królewskie Seminarium dla Dziewcząt mające statut szkoły średniej. Pracuje w nim
8 nauczycieli.
Działa ono do 1910 roku.
1973
Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję tą obejmuje p. Ewa Kazimierowicz. Przy wydatnej pomocy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty z Opola powstaje Izba Pamięci Narodowej.
  1911
Rozpoczyna działalność ewangelicko-katolicka szkoła podstawowa dla dziewcząt. od 1939 Szkoła należy tylko do gminy ewangelickiej.    
  1975
Przystąpienie naszej Szkoły do Klubu Otwartych Szkół. 1979/80 Uroczystość 20-lecia szkoły z udziałem licznie zaproszonych gości. Oficjalne otwarcie Izby Pamięci Narodowej. 1981/82 W szkole zorganizowano Biennale prac plastycznych uczniów szkół podstawowych dzielnicy Fabryczna.
  1943 – 1944
W budynku mieści się miejska szkoła podstawowa dla dziewcząt nr 87 oraz szkoła nr 1 dla dzieci „mniej zdolnych”
(Hilfschule für Achwachkinder).
 
  1958/59
Z inicjatywy inspektora oświaty W. Remiona w odbudowanym obiekcie została utworzona Szkoła Podstawowa nr 68 z internatem dla dzieci samotnych matek. Jej uroczystego otwarcia dokonał ówczesny Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
prof. B. Iwaszkiewicz. Była to jedyna w Polsce placówka eksperymentalna tego typu, jej dyrektorem została
p. Maria Turkiewicz.
  1982/83                  
 W naszej szkole nakręcono film fabularny
pt. „Dzień Kolibra”.
W realizacji tego filmu brała również
 udział młodzież szkolna.    
  1960 – 1967
Szkołę odwiedziły delegacje z Ministerstwa Oświaty, z Klubu Poselskiego z Warszawy oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Narodowej. Internat został przeniesiony do Maślic. Szkołę doposażono w meble i sprzęt techniczny. Systematycznie zwiększa się liczba uczniów.
1 IX 1967 stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Halina Piszowicz.  
1984/85
Zlot szkół noszących imię 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty, którego gospodarzem była nasza szkoła. 1989/90 Stanowisko dyrektora obejmuje p. Lucyna Dąbrowska-Ożóg 1997/98 Uroczystość 40-lecia szkoły.
  9 maja 1971  
Szkole nadano imię 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty i wręczono Sztandar. Na frontowej ścianie szkolnego budynku została odsłonięta tablica upamiętniająca to wydarzenie. Odbyła się niezwykle podniosła uroczystość, którą uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz partyjnych, oświatowych, ZBOWID-u, delegacja 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty z Opola oraz dyrektorzy szkół z dzielnicy Fabryczna.
 
  13 X 2001
Nadanie szkole nowego imienia. Odtąd Szkoła Podstawowa nr 68 we Wrocławiu nosi imię II Tysiąclecia Wrocławia.  
  2002
Pani Małgorzata Włodarczyk rozpoczyna realizację programu innowacyjnego „Metoda stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w klasach I – III” w klasie I d.  
2007/08
Uroczystość 50-lecia Szkoły.